W walentynki odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Raszelki. Wcześniej wybory w tym sołectwie zaplanowane były na 10-02-2014. Lecz ta data nie pasowała, jak się okazało z wypowiedzi mieszkańców podczas zebrania, radnej pani Agnieszce Witczak. I termin został zmieniony na sobotę. Dla kogo? Z wypowiedzi części mieszkańców można było wnioskować , że dla tak zwanych działkowiczów. Dodać można, że w Gminie Warta tylko w sołectwie Raszelki wybory odbyły się w sobotę.
Całe wybory były bardzo burzliwe. Od samego początku był spór o to, kto ma prawo wyborów w tym sołectwie (o tym napiszemy oddzielny artykuł). Były wypowiedzi, że „miastowe chłopom nie będą rządzić”. Ciężką rolę mieli urzędnicy Gminy. A przybyli na to spotkanie: z-ca burmistrza pan Sławomir Janczak, sekretarz pan Krzysztof Polusik oraz pani Anna Lament.
Z powodu sporu pan Sławomir Janczak powiedział, że w takich okolicznościach zebranie może odbyć się w innym terminie. Część mieszkańców stanowczo temu zaprotestowała.
Przystąpiono do wybrania przewodniczącego zebrania którą została pani Karolina Woźniak-Olejnik. Powołano także komisje skrutacyjną która w pierwszej kolejności sprawdziła listę osób zapisanych na zebraniu z listą z Gminy z czynnym prawem wyborczym. Nie porównano kto faktycznie mieszka w tym sołectwie. Z listy odrzucono dwie osoby. Powód – nie mają prawa wyborczego w tym sołectwie. W sumie do wyborów przystąpiło 47 osób z 92 z prawem wyborczym co stanowi 51%.
Pani Teresa Olejniczak oznajmiła, że tyle osób faktycznie w tym sołectwie nie mieszka. Zastępca burmistrza pan Sławomir Janczak przyjął to do wiadomości ale nie brał tego pod uwagę.
Przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury: Elżbietę Wiśniewską, Teresę Olejniczak, Sylwię Perek. Po głosowaniu tajnym sołtysem została wybrana 33 głosami pani Elżbieta Wiśniewska.
Następnie przystąpiono do wyboru zastępcy sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury z których wybrano panią Dorotę Plucińską.
Na końcu wybierano Radę Sołecką. Wcześniej uchwalono, że rada składać się będzie z przewodniczącego, którym jest Sołtys i jeszcze z dwóch osób.
Zgłoszono cztery osoby. Do rady dostały się : Agnieszka Kurcbuch i Krzysztof Jóźwik.

Odwiedziło nas : Dziś 14 - Wczoraj 103 - Ostatni tydzień 117 - Ostatni miesiąc 311 - Razem 333367