20 lutego w piątek w sali OSP odbyły się wybory na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rożdżałach. W zebraniu uczestniczył z-ca burmistrza pan Sławomir Janczak oraz radna pani Agnieszka Witczak.
Na zebranie przybyło 53 mieszkańców z 291 osób z prawem do głosowania. Frekwencja wyniosła 18,21%.
Na początku wybrano przewodniczącego zebrania a został nim Krzysztof Kołodziejczak a następnie komisję skrutacyjną w składzie Agnieszka Cepowska, Ilona Jagiełło, Aneta Leśniak.
Na kandydata na Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę pana Sławomira Jabłońskiego, który otrzymał 53 głosy. Taką samą ilość głosów otrzymał jedyny kandydat na zastępcę sołtysa pan Krzysztof Kołodziejczak.
Do Rady Sołeckiej zgłoszono sześć osób z których cztery osoby wybrano. Są to: Arkadiusz Cepowski, Zbigniew Frątczak, Jan Chabraś, Krzysztof Kołodziejczak.


Odwiedziło nas : Dziś 19 - Wczoraj 103 - Ostatni tydzień 122 - Ostatni miesiąc 316 - Razem 333372