W miniony wtorek 21 marca odbyło się Walne Zebranie SPiRRiO. Podczas zebrania przyjęto sprawozdania z działalności za 2016r i udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po udzieleniu absolutorium zgłaszano kandydatów i wybrano w głosowaniu tajnym nowy Zarząd.
Podczas liczenia głosów pani dyrektor Anna Adamska przedstawiła aktualne informacje o szkole. Na końcu wysłuchano pani sołtys Teresy Sulińskiej w sprawie przejęcia wspólnoty Zgoda przez Stowarzyszenie SPiRRiO na które zgodziło się z pewnymi warunkami sołectwo Rossoszyca.
Członkowie stowarzyszenia wyrazili zgodę by Zarząd rozpoczął próbę przejęcia przy kilku głosach przeciwnych i wstrzymujących się.

Nowe władze stowarzyszenia:
ZARZĄD SPiRRiO
prezes – Krzysztof Sulima
v-ce prezes – Janusz Wojtkiewicz
sekretarz – Teresa Sulińska
skarbnik - Ewa Kołodziejczak
członek – Agnieszka Gaj

Odwiedziło nas : Dziś 18 - Wczoraj 65 - Ostatni tydzień 416 - Ostatni miesiąc 1738 - Razem 337423
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }