ZAWIADOMIENIE   

Sołtys wsi  Rossoszyca informuje i uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze, które zgodnie z pismem Burmistrza (w załączeniu) odbędzie się  w dniu  09.02.2015 r. (poniedziałek)    o godz. 17.00 /I termin/, o godz. 17.30 /II termin/ w sali OSP   w Rossoszycy. W zebraniu będzie uczestniczyć Burmistrz Miasta i Gminy Warta Pan Jan Serafiński.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3.  Przyjęcie porządku zebrania.
4.  Wybór komisji skrutacyjnej.
5.  Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od II. 2011 do I. 2015 r.
6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
8. Wystąpienie Burmistrza Gminy (w przerwie między wyborami).
9. Zmiana Uchwały nr 1/2014 o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2015 roku.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie zebrania.2020

4

Wtorek

SIERPIEŃ

Imieniny obchodzą:

Dominika, Jan, Protazy

Odwiedziło nas : Dziś 19 - Wczoraj 103 - Ostatni tydzień 122 - Ostatni miesiąc 316 - Razem 333372