KOMUNIKAT NR 6/2015 z dnia 05.07.2015 r.
Społecznego Komitetu Remontu Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy

W miesiącu czerwcu 2015 roku na bieżące konto bankowe Parafii -„ Remont Kościoła” wpłynęły wpłaty na ogólną kwotę 10384,87 zł - z tego :

1. Datki za m-c maj:

z Pierzchniej Góry-Józefowa Wiktorowa – 310 zl
z Lipin – 165 zł
z Mogilna II i Borku Lipińskiego – 430 zł

2. Datki za miesiąc czerwiec w kwocie 7770,00 zł. wpłacone przez osoby upoważnione do ich zbierania ze wsi należących do Parafii Rossoszyca:

1. Rossoszyca - 2330 zł w tym Papajka – 260 zł
2. Miedze - Grabinka - 1150 zł
3. Miedźno i Rafałówka – 1030 zł
4. Rożdżały - 1110 zł
5. Mogilno II i Borek Lipiński - 420 zł
6. Raszelki - Józefka – 470 zł
7. Lasek – 260 zł
8. Mogilno I – 280 zł
9. Reduchów – 330 zł
10. Pierzchnia Góra- Józefów Wiktorów - 230 zl
11. Lipiny - 160 zl

3. Ofiary przekazane przez Ks. Proboszcza w kwocie 1050 zł z tego:

- 300 zł od Józefa Króla z Łodzi
- 200 zł od Jaszczaków z Łodzi
- 200 zł od Marii i Stanisława z Miedźna - 100 zł od Ochęckich z Miedz
- 150 zł od Eweliny i Pawła Kołodziejczaków z Rożdżał
- 100 zł anonimowa z Parafii

4. Wpłaty indywidualne wpłacone w czerwcu bezpośrednio na konto - 640 zł w tym:

- 100 zł od Leszka Sobczaka z Łodzi
- 100 zł od Kazimierza Krupskiego z Łodzi
- 100 zł od Agnieszki Łabuzińskiej z Miedżna
- 100 zł od Krystyny i Stanisława Mielczarków z Szadku
- 50 zł od Jadwigi i Ryszarda Kraszewskich ze Zd- Woli
- 30 zł od Marty i Jarka z Rossoszycy
- 40 zł od Sylwestra Pietrasiaka z Boczek
- 100 zł miesięczna wpłata od czterech rodzin z Rossoszycy
- 20 zł miesięczna wpłata od rodziny z Miedźna

5. Opłaty bankowe za miesiąc czerwiec 2015r.– 31,04 zł

6. Odsetki dopisane przez BS za II kw. 2015r. – 19,87 zł

7. Saldo końcowe konta bankowego w BS w Warcie Parafii Rossoszyca „Remont Kościoła” na dzień 30 czerwiec 2015r. wynosi – 98 014,99 zł

Odwiedziło nas : Dziś 19 - Wczoraj 103 - Ostatni tydzień 122 - Ostatni miesiąc 316 - Razem 333372