kosciol9.jpg

Stan kontaNa dzień 31-08-2020

Stan środków pieniężnych wynosi

164618,78zł.

Uchwała nr. 1/2015
Członków Społecznego Komitetu Remontu Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Rossoszycy z dnia 09.11.2015r.

w sprawie: Aktualizacji listy członków Komitetu

Na podstawie § 8 pkt. 33 Regulaminu Społecznego Komitetu Remontu Kościoła w Rossoszycy postanawiamy:

Więcej...

PROTOKÓŁ  NR  1/2014

ze spotkania  Ks. Proboszcza  Mirosława Korytowskiego, Społecznego Komitetu  Remontu  Kościoła p.w. św. Wawrzyńca , przedstawicieli wykonawcy i  inspektora nadzoru inwestorskiego remontu Kościoła, które odbyło się w dn. 09.09.2014r.  na Plebanii Parafii Rossoszyca.

 Spotkanie otworzył Ks. Proboszcz Mirosław Korytowski. Powitał wszystkich zebranych członków Społecznego Komitetu Remontu Kościoła i zaproszonych gości.
Obecni :

1. Członkowie Społecznego Komitetu Remontu Kościoła wg listy obecności.
2. Pan Stanisław Możdżeń – Właściciel Firmy Stach Gont.
3. Pan Jarosław Kuś            -  kierownik budowy
3. Pan Andrzej Mikołajczyk – inspektor nadzoru  inwestorskiego.

Więcej...

PROTOKÓŁ   Nr 2/2013

ze spotkania Ks. Proboszcza  Mirosława Korytowskiego z członkami Społecznego Komitetu Remontu Kościoła p.w. św. Wawrzyńca odbytego w dn.26.07.2013r. na Plebanii Parafii w Rossoszycy


Obecni – wg  listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu . Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ks. Proboszcza Mirosława Korytowskiego.
Ks. Mirosław zorganizował spotkanie po to, aby móc poznać członków całego Komitetu i dotychczasowe jego działania. Przewodnicząca Komitetu Teresa Sulińska powitała zebranych  i poprosiła Księdza o wyrażenie zgody na  przeprowadzenie zadań regulaminowych Komitetu.
Następnie  Ks. Proboszcz  poprosił Przewodniczącą o przedstawienie historii powstania Komitetu i jego dotychczasowych działaniach.

Więcej...

Uchwała  nr 3/2013  
Społecznego  Komitetu Remontu Kościoła w Rossoszycy
z dnia 26.07.2013r.

w sprawie:  zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Komitetu.

Więcej...

Uchwała  nr 2/2013  
Społecznego  Komitetu Remontu Kościoła w Rossoszycy
z dnia 26.07.2013r.

 w sprawie:  uzupełnienia składu Zarządu .

Więcej...

PROTOKÓŁ   NR 1/ 2013
z zebrania  Społecznego Komitetu Remontu Kościoła
pw.św. Wawrzyńca w Rossoszycy  odbytego w dniu 16.03.2013 r.
w  sali  OSP w Rossoszycy


Obecni – wg imiennej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (co stanowi 69% członków komitetu).
Zaproszeni  goście:
Proboszcz  Parafii  Rossoszyca  - Ks. Krzysztof  Czyżak [nieobecny]
Pan  Adam  Chudy  - autor  projektu remontu  kościoła
Pan  Andrzej  Mikołajczyk  - inspektor nadzoru  inwestorskiego

Więcej...

Uchwała nr 1/2013
Członków Społecznego Komitetu Remontu Kościoła pw. św. Wawrzyńca
w Rossoszycy  z dnia 16.03.2013 r.

w sprawie : środków pieniężnych  gromadzonych na koncie  bankowym Parafii Rzym-Katolickiej - REMONT KOŚCIOŁA w Rossoszycy.

Na podstawie §7 pkt.2  Regulaminem Społecznego Komitetu Remontu Kościoła w Rossoszycy  postanawiamy:

Więcej...

Zebranie Członków Społecznego Komitetu Remontu Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy zgodnie z Regulaminem Komitetu Rozdział IV pkt. 2 upoważnia do otwarcia wspólnie z Proboszczem Parafii Rossoszyca bankowego konta parafialnego w Banku Spółdzielczym w Warcie dotyczącego remontu kościoła w Rossoszycy oraz do dysponowania środkami na nim zgromadzonymi.

Zebranie Członków Społecznego komitetu Remontu Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy zatwierdza skład i funkcję. Zarząd Komitetu wybranego na Zebraniu w dniu 21-09-2012r.na czteroletnią kadencję /lub do zakończenia remontu kościoła/.

{kunena_discuss:0}

 

PROTOKÓŁ   NR 2/ 2012
z zebrania  Społecznego Komitetu Remontu Kościoła
pw.św. Wawrzyńca w Rossoszycy  odbytego w dniu 11.10.2012 r.
w  sali  OSP w Rossoszycy

Obecni – wg imiennej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Zaproszeni goście: Proboszcz Parafii Rossoszyca – ks. Krzysztof Czyżak

Przewodnicząca zebrania – Teresa Sulińska
Protokołowała – Krystyna Jaruga

Przybyłych powitała Teresa Sulińska przedstawiając porządek zebrania. Następnie przewodnicząca zebrania podziękowała ks. Proboszczowi za przychylne ustosunkowanie się do treści przygotowanego regulaminu Społecznego Komitetu Remontu Kościoła oraz wyrażenie zgody na otwarcie konta bankowego przy Parafii Rossoszyca w celu gromadzenia na tym koncie dobrowolnych ofiar na remont naszego Kościoła.

Więcej...

Odwiedziło nas : Dziś 3 - Wczoraj 117 - Ostatni tydzień 3 - Ostatni miesiąc 2379 - Razem 346722
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }